Servier nagrodzone tytułem „Odpowiedzialnego Partnera"

Servier Polska zostało uhonorowane certyfikatem „Odpowiedzialny Partner" polskiej gospodarki.

Wyróżnienie jest efektem oceny ekonomicznego i społecznego wpływu jaki firma, jako inwestor zagraniczny, wywiera na Polskę. Aktywność Servier Polska podlegała ocenie w czterech obszarach: gospodarka i zakorzenienie, kapitał ludzki, innowacyjność oraz ochrona środowiska i społeczność lokalna. Wyróżnienie zostało przyznane podczas tegorocznego Kongresu 590 w Rzeszowie.

Servier Polska zostało uhonorowane certyfikatem „Odpowiedzialny Partnera” polskiej gospodarki. Wyróżnienie jest efektem oceny ekonomicznego i społecznego wpływu jaki firma, jako inwestor zagraniczny, wywiera na Polskę. Aktywność Servier podlegała ocenie w czterech obszarach: gospodarka i zakorzenienie, kapitał ludzki, innowacyjność oraz ochrona środowiska i społeczność lokalna. Wyróżnienie zostało przyznane podczas tegorocznego Kongresu 590 w Rzeszowie. Servier Polska jest jednym z pierwszych uczestników projektu Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego i jedyną firmą farmaceutyczną, która poddała się audytowi w ramach tej inicjatywy. OWIZ łączy ocenę zaangażowania firmy w rozwój polskiej gospodarki oraz działań na rzecz środowiska i społeczności lokalnych. Uzyskane przez Servier Polska wyniki zaowocowały przyznaniem przez Polską Agencję Prasową oraz Fundację Republikańską certyfikatu „Odpowiedzialnego Partnera” – wyróżnienia dla firm, które w pozytywny sposób wpływają na rozwój Polski.

Komentując wyniki badania, Dyrektor Generalna Servier, Joanna Drewla podkreślała, że „Polska jest dla nas jednym z kluczowych rynków. Jesteśmy na nim obecni od ponad ćwierć wieku – od 20 lat prowadzimy tutaj działalność produkcyjną, realizujemy i koordynujemy tutaj projekty badawcze, współpracujemy z ośrodkami akademickimi i klinicznymi. Myślę, że rezultaty Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego oraz tytuł „Odpowiedzialnego Partnera” są potwierdzeniem tego, jak wartościowym inwestorem w polską gospodarkę jest firma Servier. Szczególnie cieszy mnie fakt, że w projekcie pod uwagę wzięto także kapitał ludzki. Inwestycje w pracowników, dzielenie się globalnym know-how, tworzenie wysoko specjalistycznych miejsc pracy to nasze priorytety. W mojej ocenie nie może być mowy o innowacyjnej działalności jeśli nie traktuje się wiedzy, doświadczenia i inicjatywy swoich pracowników jako największej wartości w firmie.”

Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego prowadzona jest w czterech kategoriach: „Gospodarka i Zakorzenienie”, „Kapitał Ludzki” „Innowacyjność” i „Ochrona Środowiska i Społeczność Lokalna”. Servier Polska uzyskała średnio 8.15 punktów na 10 możliwych, a w pierwszych dwóch obszarach jest liderem spośród wszystkich firm biorących udział w projekcie. Jak podkreślali autorzy opracowania, szczególnie wysokie noty firma uzyskała dzięki innowacyjnemu charakterowi prowadzonej działalności, a przede wszystkim dzięki inwestycjom w rozwój pracowników.

Projekt „Odpowiedzialny Partner” realizowany jest wspólnie przez Polską Agencję Prasową oraz Fundację Republikańską. Zakłada on przeprowadzenie szczegółowej, dwuetapowej analizy działań inwestorów zagranicznych. Jej wstępnym elementem jest weryfikacja etycznych aspektów prowadzenia działalności, takich jak przejrzystość finansowa, ekologia, polityka konkurencyjna. Dopiero pozytywna weryfikacja umożliwia firmie wzięcie udziału w projekcie Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego – czyli analizy 21 wystandaryzowanych mierników zgrupowanych w cztery główne kategorie.

Więcej informacji na temat badania można znaleźć na stronie www.owiz.org

Servier Polska korzysta z plików cookie. Zablokuj cookies lub po prostu kontynuuj.