Nagroda SUKCES ROKU dla kampanii Servier "Wyłącz Raka"

Kampania Servier "Wyłącz Raka" została uhonorowana Nagrodą Sukces Roku w kategorii Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia

16 stycznia, podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie nasza kampania Servier – Wyłącz Raka została uhonorowana Nagrodą Sukces Roku w kategorii Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia - działalność edukacyjno-szkoleniowa. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla programów realizujących działania edukacyjne, zwiększających świadomość zdrowotną Polaków i promujących profilaktykę oraz zdrowy styl życia. Tegoroczna edycja nagrodzonej kampanii odbywała się pod hasłem Kolonoskopia jest super!, a jej głównym celem było podkreślanie roli profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem kolonoskopii. Raka można „wyłączyć”, czyli uniknąć. To jest możliwe dzięki kolonoskopii, która nie tylko jest badaniem przesiewowym, ale co najważniejsze w trakcie jej wykonywania można usunąć potencjalnie niebezpieczne zmiany, które wraz z upływem czasu mogłyby przekształcić się w raka. Zachęcaliśmy Polaków do przezwyciężania lęku przed kolonoskopią, która jest nowoczesnym i bezpiecznym badaniem profilaktycznym i powinniśmy zrobić je obowiązkowo po pięćdziesiątce.

To jest kampania wielowątkowa, w której zarówno sposób przekazywania wiedzy, jak i jej zawartość są dla organizatorów bardzo ważne. Dzięki współpracy z towarzystwami naukowymi, onkologicznymi i ekspertami oraz organizacjami pacjenckimi udało się zapewnić nie tylko rzetelność, wysoką jakość merytoryczną, ale także ciekawy i nowoczesny sposób przekazywania społeczeństwu wiadomości medycznych - zaznaczył podczas wręczenia nagrody prof. Jarosław Reguła, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy.

Kapituła konkursu złożona z osób szczególnie zaangażowanych w ochronę zdrowia, jak m.in. przedstawiciele władzy ustawodawczej, samorządu terytorialnego, związków pracodawców, stowarzyszeń oraz najbardziej wpływowych osobistości świata medycyny doceniła fakt, że w kampania Kolonoskopia jest super! swoimi działania objęła tysiące osób, zwracając ich uwagę na istotną rolę profilaktyki przeciwnowotworowej, przyczyniając się do poprawy świadomości społecznej w zakresie czynników ryzyka i objawów.

Kolonoskopia jest super, bo życie jest super. To zdanie wypowiedziane przez ambasadora naszej kampanii Zbigniewa Zamachowskiego jest niezwykle prawdziwe.Prawda jest taka, że kolonoskopia jest badaniem fantastycznym, ponieważ pozwala wykryć zmiany chorobowe na wczesnym etapie, ale co najważniejsze w wielu przypadkach pomaga zapobiec rozwojowi raka poprzez usunięcie potencjalnie niebezpiecznych zmian, które wraz z upływem czasu mogłyby przekształcić się w raka - powiedziała Katarzyna Urbańska - w imieniu organizatora kampanii. To jest komunikat, z którym staramy się dotrzeć do społeczeństwa i zachęcić do tego, aby z kolonoskopii korzystali, ponieważ dzięki temu możemy tej ciężkiej choroby uniknąć.

Ideą konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia jest wyłonienie oraz nagrodzenie osób i podmiotów, które szczególnie wyróżniły się na polu polskiej medycyny. Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Medyczne Termedia oraz redakcja "Menedżera Zdrowia" i "Kuriera Medycznego". Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Zdrowia Łukasz Szumowski.

Autorem zdjęcia jest Marek Misiurewicz.

Servier Polska korzysta z plików cookie. Zablokuj cookies lub po prostu kontynuuj.