Servier w walce z koronawirusem

Przeznaczyliśmy ponad 1,2 miliona złotych na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo przedstawicieli zawodów medycznych, a tym samym również polskich pacjentów, przeznaczyliśmy ponad 1,2 miliona złotych na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia - lekarzy, pielęgniarek i innych profesjonalistów medycznych. Do polskich szpitali wyruszył właśnie pierwszy transport obejmujący realizację około 250 wniosków o wsparcie. Kolejne będą realizowane systematycznie, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez placówki ochrony zdrowia. Łącznie do polskich szpitali trafi blisko 260 000 maseczek.

Od początku działalności współpracujemy ze środowiskiem medycznym na zasadach partnerstwa; uważamy, że dzięki temu możliwy jest rozwój medycyny, a w szczególności wypracowanie nowych skutecznych terapii w leczeniu pacjentów. Od lat jesteśmy Przyjacielem i Partnerem Polskiej Kardiologii, ale także Przyjacielem Polskiej Diabetologii czy Hipertensjologii, wspierając m.in. działalność edukacyjną i naukową; obliguje nas to do odpowiedzialności za bezpieczeństwo personelu pracującego w placówkach ochrony zdrowia.

Również na poziomie centralnym aktywnie włączamy się w walkę z globalną pandemią koronawirusa. Jako członek Health Innovation Coalition – Health Crisis, inicjatywy, która zrzesza wielu interesariuszy systemu ochrony zdrowia na świecie, pracujemy nad poszukiwaniem rozwiązań mających na celu odblokowanie przeciążonego systemu ochrony zdrowia. W ramach tej inicjatywy, jako jeden z liderów we wdrażaniu innowacyjnych terapii m.in. w kardiologii, diabetologii czy onkologii, koncentrujemy się na zapewnieniu odpowiedniego poziomu opieki dla pacjentów z chorobami przewlekłymi. Wsparcie w zakresie know-how koresponduje z zaangażowaniem na rzecz zaspokojenia potrzeb środowiska medycznego i pacjentów m.in. w środki ochrony osobistej. W tym względzie wsparcie ma zarówno charakter pośredni – poprzez przekazanie środków organizacjom pozarządowym, jak i bezpośredni – poprzez darowizny rzeczowe na rzecz placówek ochrony zdrowia. Wsparcie to dotyczy także Polski, w której od ponad 27 lat współtworzymy system ochrony zdrowia dzieląc się m.in. wiedzą i inicjując wymianę doświadczeń pomiędzy lekarzami nie tylko z kraju, ale również ze świata.

Czujemy się w szczególny sposób odpowiedzialni za los pacjentów i personelu medycznego w Polsce, gdzie działamy od 27 lat. Czyni nas to jedną z najdłużej działających firm farmaceutycznych w kraju. Wielu z naszych pracowników ma wykształcenie medyczne – są wśród nas lekarze, farmaceuci czy technicy laboratoryjni, dlatego los osób pracujących na co dzień z pacjentami jest nam wyjątkowo bliski. Nie bez znaczenia jest także fakt, że będąc firmą zarządzaną przez fundację non-profit, partnerstwo w relacjach ze środowiskiem medycznym i zaspokojenie ich potrzeb jest częścią filozofii Servier i zawsze pozostanie dla nas priorytetem – powiedziała Joanna Drewla, Dyrektor Generalna Servier Polska.

Od początku działalności bliska jest nam odpowiedzialność za los pacjentów. Ma to odzwierciedlenie również w dbaniu o bezpieczeństwo, jakość i dostępność produktów leczniczych, która jest niezwykle ważna szczególnie przy chorobach przewlekłych. Jest to możliwe dzięki produkcji leków, która odbywa się w Warszawie, w 5. co do wielkości zakładzie produkcyjnym Servier na świecie. Powstają w nim leki, które codziennie trafiają do ponad miliona polskich pacjentów. Równie ważny jest także fakt, że substancje czynne wykorzystywane w lekach firmy Servier wytwarzane są w europejskich fabrykach, co daje nam gwarancję kontroli nad jakością API.

Servier Polska korzysta z plików cookie. Zablokuj cookies lub po prostu kontynuuj.