Servier przejmuje Symphogen

Servier przejmuje Symphogen – wiodącą duńską spółkę biotechnologiczną

Przejęcie technologii nowej generacji i projektów badawczych Symphogen w obszarze przeciwciał monoklonalnych zwiększy nasz potencjał badawczo-rozwojowy

Symphogen stanie się centrum doskonałości Servier dla badań nad przeciwciałami monoklonalnymi

Kolejny krok w kierunku osiągnięcia przez nas silnej pozycji w onkologii

Poinformowaliśmy o zawarciu ostatecznej umowy zakupu spółki Symphogen A/S, będącej liderem w zakresie odkrywania przeciwciał terapeutycznych. Transakcja wzmocni nasz potencjał w obszarze badań i rozwoju w obszarze onkologii i immunoonkologii. Umożliwi także pełniejsze wykorzystanie stworzonej przez Symphogen platformy do odkrywania i wczesnego rozwoju przeciwciał.

Zgodnie z postanowieniami umowy, realizowane przez Symphogen projekty badawcze w onkologii i immunoonkologii oraz opracowana przez tę spółkę platforma technologiczna do odkrywania i rozwoju przeciwciał monoklonalnych, staną się wyłączną własnością Servier.

Po sfinalizowaniu przejęcia, Symphogen stanie się centrum doskonałości Servier dla obszaru terapeutycznego związanego z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych. Symphogen pozostanie odrębną spółką w ramach Grupy Servier, z siedzibą w Ballerup (w Danii), kontynuując działalność w oparciu o obecną, doświadczoną kadrę pracowniczą.

Nabycie spółki Symphogen to dla Servier ważny krok w kierunku realizacji strategicznego celu, jakim jest osiągnięcie uznanej pozycji w onkologii. Terapie wykorzystujące przeciwciała monoklonalne pozostają jedną z kluczowych opcji terapeutycznych w onkologii i immunoonkologii, a przejęcie znaczącego potencjału Symphogen w zakresie badań istotnie poszerzy nasze możliwości badawcze w onkologii i innych obszarach terapeutycznych, w jakich się specjalizujemy. Naszym celem pozostaje zapewnienie ratujących życie terapii jak największej liczbie pacjentów na całym świecie – stwierdził Olivier Laureau, prezes firmy Servier. – Bardzo się cieszymy, że wraz z zamknięciem transakcji powitamy Symphogen w Grupie Servier. Strategiczna współpraca Servier i Symphogen w obszarze immunoonkologii trwa już od ponad dwóch lat.

Ta transakcja to kamień milowy dla firmy Symphogen i jej właścicieli, gdyż potwierdza jakość naszego portfolio onkologicznego i atrakcyjność naszych technologii w obszarze przeciwciał monoklonalnych. Nasza dotychczasowa współpraca strategiczna z Servier dowiodła, że obie firmy świetnie do siebie przystają. Jestem przekonany, że dzięki swojej pozycji firma Servier będzie w stanie jeszcze bardziej rozwinąć potencjał Symphogen – oświadczył Bernhard Ehmer, Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Symphogen.

Servier Polska korzysta z plików cookie. Zablokuj cookies lub po prostu kontynuuj.