Hurtownia Servier Polska z certyfikatem Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Główny Inspektorat Farmaceutyczny, na podstawie przeprowadzonych przez inspektorów ds. obrotu hurtowego inspekcji wydał hurtowni Servier Polska Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD), nr NOH.5103,6,2020,MGK.1.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna - DPD (ang. Good Distribution Practice, GDP) to zbiór zasad, których stosowanie w praktyce gwarantuje, że przez całą drogę produktu leczniczego od wytwórcy do apteki, zachowana będzie jego jakość i niezmienność oraz, że będzie on pochodził z legalnego źródła dostawy.

Wymagania DPD zostały określone w wytycznych Komisji Europejskiej i są oparte na art. 84 i art. 3 Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 roku w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

W polskim prawie wymagania zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej na podstawie art. 79 Prawa farmaceutycznego.

Servier Polska korzysta z plików cookie. Zablokuj cookies lub po prostu kontynuuj.