Solidny Pracodawca Roku 2020

Servier Polska ponownie nagrodzona tytułem Solidnego Pracodawcy Roku

Wyróżnienie przyznano w dwóch kategoriach: ogólnopolskiej oraz w branży farmaceutycznej. W uzasadnieniu swojej decyzji Kapituła Programu wyróżniła najwyższe standardy pracy, politykę prorozwojową i prorodzinną realizowane przez Servier.

Wyróżnienie to przyznawane jest przez Kapitułę Programu na podstawie wielu wystandaryzowanych kryteriów, które składają się na postawę godną miana Solidnego Pracodawcy. Nagroda jest potwierdzeniem przejrzystości oraz rzetelności działania firmy Servier.

Na pierwszym miejscu zawsze ludzie – to przesłanie, które towarzyszy firmie Servier od początku działalności w Polsce nie zmieniło się również w tak trudnym dla całego rynku czasie. Firma Servier, od początku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, aktywnie wspiera swoich pracowników dbając o ich poczucie bezpieczeństwa. W tym wyjątkowym okresie utrzymano liczbę etatów na niezmienionym poziomie oraz dostosowano model pracy do zmieniających się warunków. Istotnym elementem wyróżniającym działania Servier była także dbałość o komfort psychiczny pracowników poprzez organizację spotkań online w formie webinarów z ekspertami, umożliwienie indywidualnych i anonimowych konsultacji z psychologiem oraz zajęcia zdalne z zumby i zdrowego kręgosłupa.

Czas pandemii wykorzystaliśmy na rozwinięcie możliwości pracy zdalnej. Również dzisiaj, po odmrożeniu gospodarki, dajemy pracownikom pełny wybór formy pracy i za każdym razem bierzemy pod uwagę indywidualną sytuację rodzinną pracownika (ograniczenia zdrowotne, dzieci w wieku szkolnym czy przedszkolnym), dbając o jego poczucie komfortu i bezpieczeństwa – podkreśla Marta Rojek – Czech, Zastępca Dyrektora Personalnego Servier Polska.

Przed powrotem do pracy w biurze firma zadbała o stworzenie komfortowych warunków reorganizując pracę w siedzibie, a także zapewniając każdemu pracownikowi środki ochrony osobistej czy tworząc bezpieczne stanowiska pracy umożliwiające przestrzeganie reżimu sanitarnego. Wsparcie firmy w czasie pandemii kierowane jest również do pracowników służby zdrowia dla których firma zakupiła sprzęt ochrony osobistej za ponad 1,2 mln zł.

Tegoroczna weryfikacja podmiotów w ramach projektu Solidny Pracodawca Roku odbywa się w szczególnych okolicznościach związanych z pandemią w tle. Wydarzenia jakie mają miejsce w Polsce i na świecie wpływają nie tylko na życie codzienne każdego z nas, ale również na rynek pracy. W tym szczególnym okresie pracodawcy muszą wykazać się wzmożonymi działaniami, tak by przetrwać na rynku, zachować miejsca pracy, a także wykazać się dodatkowymi działaniami w zakresie ochrony zatrudnionych osób. Firma Servier Polska to jeden z tych podmiotów, które można stawiać za wzór nie tylko w zakresie prowadzonej polityki personalnej na co dzień, ale jako tę firmę, która w kryzysie radzi sobie doskonale. - mówi Dyrektor Projektu Solidny Pracodawca Roku Tina Dej. Liczne szkolenia i możliwość rozwoju czy awansu to jedne z wielu aspektów dzięki którym pracownicy firmy zostają w jej strukturach na lata. Servier wie, że dzięki wsparciu inicjatyw pracowniczych, zatrudnione osoby budują większą tożsamość z firmą, ponieważ mają realny wpływ na jej działanie. Wsparcie socjalne, systemy motywacyjne, polityka prorodzinna czy możliwość pracy w międzynarodowych strukturach firmy to kolejne elementy, które zadecydowały o pozytywnej weryfikacji i wyróżnieniu firmy Servier w projekcie Solidny Pracodawca Roku. Servier Polska to organizacja, która dba nie tylko o swoich pracowników, działa tak by wspierać innych poprzez edukowanie, wsparcie finansowe czy działania mające na celu przeciwdziałanie pandemii. Taka postawa jest godna naśladowania - dodaje Tina Dej.

Obecnie 80% zatrudnionych osób w firmie Servier to kobiety, dlatego polityka wspierająca rodziny i rodziców w firmie odgrywa bardzo ważną rolę. Na mamy wracające po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, nawet po długiej przerwie, zawsze czeka stanowisko pracy, co daje poczucie bezpieczeństwa i komfort. Wszyscy pracownicy objęci są opieką medyczną i pakietem atrakcyjnych ubezpieczeń. Firma organizuje pikniki i wyjazdy firmowe dla pracowników. Dodatkowymi atutami, które były istotne w przebiegu weryfikacji i przyczyniły się do pozytywnej oceny firmy Servier był wzrost zatrudnienia oraz konsekwentne inwestowanie w rozwój pracowników.

Wierzymy w potencjał pracownika bardziej niż w jego wcześniejsze doświadczenie dlatego dla większości pracowników Servier to pierwsze miejsce pracy, gdzie są możliwości rozwoju zarówno klasyczne, poprzez awans w danej strukturze, ale również zmieniając obszar biznesowy. Obsadzając wolne stanowiska w pierwszej kolejności staramy się znaleźć kandydatów wewnątrz organizacji – zaznacza Marta Rojek-Czech.

Kapituła konkursu brała również pod uwagę m.in. warunki pracy oraz warunki socjalne, terminowość wypłat, ścieżkę kariery, a także zewnętrzne oraz wewnętrzne opinie o firmie.

Właśnie mija rok od rozpoczęcia transformacji firmy. Obraliśmy sobie za cel rozwijanie empowermentu w organizacji, budując środowisko wzajemnego zaufania, wspierając zaangażowanie każdego pracownika, umożliwiając samodzielne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji oraz działanie na każdym szczeblu organizacji. Dajemy przez to każdemu pracownikowi możliwość rozwoju poprzez udział w grupach roboczych, dając przyzwolenie na kwestionowanie status quo, pozwalając wziąć sprawy we własne ręce, dając jako firma ramy i strukturę rozumiane jako bezpieczeństwo przy jednoczesnym przyzwoleniu na popełnienie błędu i naukę z niego płynącą – podkreśla Marta Rojek-Czech.

Strategia społecznej odpowiedzialności towarzyszy firmie Servier od początku działalności w Polsce i została również doceniona przez Kapitułę konkursu. Jej potwierdzeniem są m.in. długofalowe, ogólnopolskie kampanie profilaktyczno-edukacyjne, które firma organizuje od 2003 roku (Servier dla Serca, Forum Przeciw Depresji, Servier-Wyłącz Raka). Ich celem jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat profilaktyki przewlekłych chorób cywilizacyjnych, a także zachęta do wykonywania systematycznych badań diagnostycznych pozwalających na wykrycie schorzeń w ich początkowym stadium. Odpowiedni tryb życia oraz regularne badania zwiększają szanse na długie i wysokiej jakości życie. Dziś efektem tych działań jest ponad 78 tys. osób objętych badaniami diagnostycznymi. Firma Servier organizuje również regularne akcje profilaktyczno – edukacyjne dedykowane wszystkim pracownikom firmy. W ramach programu „Be healthy, be happy” odbywają się otwarte wykłady ekspertów na temat zagrożeń związanych z najpopularniejszymi chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca, depresja, choroby nowotworowe, a także przeprowadzane są badania profilaktyczne i konsultacje lekarskie.

Tytuł Solidny Pracodawca Roku to ogromne wyróżnienie oraz zwieńczenie wieloletnich działań w zakresie odpowiedzialnej polityki personalnej. Nagroda ta została przyznana naszej firmie już po raz drugi, co potwierdza, że nie spoczywamy na laurach, za to każdego dnia dbamy o to, aby naszą pracę opierać na zaufaniu, rzetelności, ale też otwartości, aby móc w dalszym ciągu oferować naszym obecnym i przyszłym pracownikom najwyższe standardy pracy, wyróżniające firmę na konkurencyjnym rynku – podkreśla Marta Rojek – Czech, Zastępca Dyrektora Personalnego Servier Polska. Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia, tym bardziej, że zostało ono przyznane w tak szczególnym okresie jakim jest pandemia COVID-19. Jest to potwierdzenie, że prowadzimy zaplanowane i systematyczne działania z zakresu Employer Brandingu, dzięki którym firma jest postrzegana w kategoriach atrakcyjnego środowiska do rozwijania kariery zawodowej, możliwości i pasji pracownika – dodaje Marta Rojek-Czech.

Servier Polska korzysta z plików cookie. Zablokuj cookies lub po prostu kontynuuj.