Rusza rekrutacja do "Akademii Servier"

Zapraszamy wszystkich studentów kierunków medycznych oraz pokrewnych do udziału w rekrutacji na letnie staże w Servier Polska oraz naszym zakładzie produkcyjnym - Anpharm.

Zapraszamy wszystkich studentów kierunków medycznych oraz pokrewnych do udziału w rekrutacji na letnie staże w Servier Polska oraz naszym zakładzie produkcyjnym - Anpharm. Warunkiem udziału jest przejście przez II etapową rekrutację.

Etap 1 - Projekt: przygotowanie pracy będącej odpowiedzią na jedno z zagadnień dotyczących tematyki związanej z działalnością Servier Polska; w ramach projektu zależy nam na tym by lepiej poznać sposób myślenia potencjalnych stażystów, ich podejście do niestandardowych zadań i kreatywność; ten etap może być realizowany w zespołach 2-3 osobowych.

Etap 2 - Rozmowa: spotkanie z przedstawicielami Servier w celu omówienia przygotowanego projektu oraz lepszego poznania kandydatów. Poniżej przedstawiamy tematy do wyboru w ramach I etapu rekrutacji:

TEMAT 1 Przekonać nieprzekonanych Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że przeciętnie co drugi chory nie przestrzega prawidłowo zaleceń terapeutycznych. W Polsce odsetek ten jest jeszcze wyższy i w przypadku niektórych chorób sięga ponad 70%. Szacuje się, że około połowa chorych nie przyjmuje regularnie lub wcale nie bierze swoich leków. Jak można odpowiedzieć na to wyzwanie? Co w tym temacie mogłoby zrobić firma Servier Polska?

TEMAT 2 Dotrzeć do pacjenta Jedną z aktywności edukacyjnych realizowanych przez Servier Polska jest kampania „Wyłącz Raka”, dedykowana wczesnej diagnostyce nowotworów układu pokarmowego. W jej ramach skupiamy się na promocji wykonywania badania kolonoskopowego, która nie jest w Polsce wykonywana wystarczająco często a jednocześnie jest skuteczną metodą zapobiegania rozwojowi raka. Biorąc pod uwagę pandemię oraz grupę odbiorców kampanii, zaproponuj własny pomysł na jej rozwój i kolejne działania. Przedstaw swoją analizę problemu i wyzwania w dotarciu do odbiorców, zdefiniuj do kogo powinna adresowana być kampania i dlaczego, zaproponuje dedykowane narzędzia.

TEMAT 3 Zadbajmy o serce Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest niska świadomość społeczna na temat chorób serca, wczesnej diagnostyki i profilaktyki. Servier Polska od 2003 roku stara się zmienić ten stan rzeczy, współpracując ze środowiskiem medycznym oraz prowadząc intensywne działania edukacyjne. Dotychczas większość aktywności realizowana była w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, jednak z uwagi na sytuację epidemiczną w tym roku nie jest to możliwe. W jaki sposób możemy zatem dotrzeć do pacjentów online? Do kogo powinniśmy mówić, co powinniśmy mówić i w jaki sposób? Zaproponuj kolejna edycję kampanii uwzględniając różne grupy docelowe, różne treści i formy dotarcia.

TEMAT 4 E-zdrowie…pacjent w EpiCentrum Definicja e – zdrowia ogłoszona przez Komisję Europejską brzmi:” e – zdrowie to zastosowanie narzędzi i usług technologii informacyjnych i komunikacyjnych w opiece zdrowotnej”. Koncentrują się w tym temacie rozwiązania, których celem jest wspomaganie działań ochrony zdrowia, czyli profilaktyka, diagnoza, leczenie, edukacja, monitorowanie stanu zdrowia, wsparcie oraz motywowanie do prowadzenia zdrowego stylu życia. Zaproponuj projekt typu: aplikacja mobilna, serwis internetowy, kampania w social media, program komputerowy wykorzystujący wirtualną/rozszerzona rzeczywistość w obszarze e-zdrowie.

TEMAT 5 INFODEMIA W EPOCE PANDEMII Infodemia, czyli wirusowe rozprzestrzenianie się nieprawdziwych, różnego rodzaju informacji obejmujących plotki, pogłoski, informacje niewiarygodne, informacje pochodzące z niewiarygodnych, często celebryckich źródeł, ale też ruchy antyszczepionkowe, czy korona sceptycy. Opanowują, szybko się rozprzestrzeniając media na całym świecie, docierając do szerokiego grona odbiorców, powodując groźne zjawiska społeczne, jak panika, strach, brak zaufania do oficjalnych zaleceń, kwestionowania autorytetów. Mogą prowadzić do szkód zdrowotnych przy stosowaniu niepotwierdzonych środków profilaktycznych czy terapeutycznych. Zaproponuj kampanię społeczną mającą na celu pokazanie szkodliwości zjawiska, wskazującą sposoby weryfikowania informacji i chronienia się przed fake news’ami.

Aplikacje należy przesyłać na adres akademia.servier@servier.com

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Servier Polska korzysta z plików cookie. Zablokuj cookies lub po prostu kontynuuj.