Kogo

szukamyJak do nas dołączyć?

Servier jest wyjątkowym miejscem pracy dla tych, którzy cenią samodzielność w działaniu, wyzwania oraz udział w ciekawych projektach. Do współpracy zapraszamy zarówno osoby z doświadczeniem zdobytym w innych firmach, jak również absolwentów będących dopiero na początku drogi zawodowej. Firma Servier wspiera swoją kadrę, stwarzając jej możliwości rozwoju oraz stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez system awansów wewnętrznych i w ramach profesjonalnych szkoleń.

Wielu Pracowników działów merytorycznych, jak Dział Marketingu, Dział Szkoleń, Dział Sprzedaży, czy Badań Klinicznych, rozpoczynało pracę w Servier od stanowiska Specjalisty ds. Produktów Medycznych. Chcemy, aby nasi Specjaliści byli partnerami w kontaktach ze środowiskiem medycznym, dysponującymi szeroką wiedzą na temat promowanych leków, dlatego pracę poprzedza kilkutygodniowe wysokiej klasy specjalistyczne szkolenie.

Warunkiem koniecznym, aby móc ubiegać się o stanowisko Specjalisty ds. Produktów Medycznych jest ukończenie studiów o profilu medycznym lub pokrewnym:

MEDYCYNA FARMACJA WETERYNARIA ANALITYKA MEDYCZNA BIOLOGIA BIOTECHNOLOGIA CHEMIA 
FIZJOTERAPIA WYCHOWANIE FIZYCZNE OCHRONA ŚRODOWISKA  PIELĘGNIARSTWO ZDROWIE PUBLICZNE 
POŁOŻNICTWO  RATOWNICTWO MEDYCZNE

W kontekście BENEFITÓW myślimy szeroko; myślimy o Pracowniku, wspieramy jego rozwój, troszczymy się o jego bliskich, dbamy o środowisko pracy.

Wiemy też, że obecnie czas jest wartością nadrzędną dlatego zaproponowaliśmy naszym Pracownikom unikatowy na polskim rynku system nagród jubileuszowych, który uwzględnia nagrodę pieniężną oraz dodatkowe, płatne dni wolne od pracy.

MEDYCYNA

FARMACJA

WETERYNARIA

ANALITYKA

MEDYCZNA

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZJOTERAPIA

BIOTECHNOLOGIA

OCHRONA

ŚRODOWISKA

PIELĘGNIARSTWO

DIETETYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ZDROWIE PUBLICZNE

RATOWNICTWO MEDYCZNE

POŁOŻNICTWO

Pieniądze to nie wszystko

 • Wynagrodzenie konkurencyjne w stosunku do rynku, uzależnione od wyników pracy i oceny rocznej
 • Premia jubileuszowa
 • Dofinasowanie posiłków
 • Dofinansowanie studiów i kursów zawodowych
 • Dofinansowanie prasy i literatury fachowej
 • Dofinansowanie nauki języków obcych
 • Samochód służbowy (w zależności od stanowiska) z możliwością wykorzystania do celów prywatnych
 • Nowoczesne narzędzia pracy
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy w biurze
 • Możliwość pracy z domu (home office)
 • Zadaniowy czas pracy w terenie
 • Wakacyjny tryb pracy biurowej
 • Coroczna akcja „3 godziny dla rodziny”
 • Dodatkowe dni wolne od pracy (Wigilia oraz Wielki Piątek)
 • Dodatkowe dni wolne od pracy - dni jubileuszowe
 • Zdrowe menu w firmowej restauracji
 • Owocowe wtorki

Zdrowie i bezpieczeństwo

 • Opieka zdrowotna w prywatnym centrum medycznym
 • Możliwość objęcia opieką członków rodziny
 • Plan oszczędnościowy
 • Plan emerytalny

Po pracy

 • Bonus wakacyjny
 • Dofinansowanie wypoczynku Pracownika i dzieci Pracownika
 • Karta Multisport dla Pracowników i rodzin Pracowników
 • Eventy zimowe i letnie dla Pracowników oraz rodzin Pracowników
 • Akcje charytatywne i pomoc potrzebującym
 • Dobra lokalizacja biura
 • Bezpłatny parking dla wszystkich Pracowników
 • Stojaki rowerowe
 • Bliskie sąsiedztwo stacji veturillo

Stanowiska w Servier

Monitor ds. Badań Klinicznych

 • Monitoruje i zapewnia prawidłowy przebieg badań klinicznych II - IV fazy, zgodnie z obowiązującym prawem, GCP i protokołem badania
 • Dba o prawa i bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych
 • Zarządza budżetem badania
 • Ściśle współpracuje z Badaczem
 • Raportuje działania niepożądane
 • Zbiera, weryfikuje i przekazuje dane do analizy statystycznej
 • Sprawdza czy dane są wiarygodne, kompletne, rzeczywiste i jednoznaczne
 • Przygotowuje raport końcowy i publikację wyników
 • Jest wykwalifikowany, posiada wiedzę z różnych obszarów terapeutycznych, w których Servier prowadzi badania kliniczne
 • Lubi podróżować i jest gotowy do częstych podróży (wiele ośrodków w Polsce i za granicą)
 • Łatwo nawiązuje relacje, lubi i potrafi pracować zespołowo
 • Firmowy Sherlock Holmes – osoba skrupulatna i spostrzegawcza, wychwyci każdą niespójność i niejednoznaczność w protokole.

Kierownik ds. Produktu

 • Opracowuje i wdraża strategie marketingowe
 • Tworzy kampanie lekowe
 • Analizuje sytuację rynkową
 • Śledzi bieżące doniesienia medyczne
 • Przygotowuje plany biznesowe
 • Zarządza budżetem promocyjnym
 • Współpracuje z najbardziej opiniotwórczymi osobami w środowisku medycznym
 • Współtworzy materiały reklamowe
 • Przygotowuje i koordynuje akcje promocyjne
 • Współpracuje z agencjami reklamowymi
 • Jest dynamiczny, skuteczny i inspirujący
 • Ma liczne pomysły oraz odwagę i upór, żeby je realizować
 • Sprawnie i trafnie analizuje i kojarzy fakty
 • Potrafi koordynować wiele projektów w jednym czasie i aktywnie podejmować decyzje

Asystent ds. Badań Klinicznych

 • Zarządza obsługą administracyjną badań klinicznych II - IV fazy
 • Wspiera zespół projektowy w tworzeniu dokumentacji badania
 • Organizuje i archiwizuje dokumentację medyczną
 • Przygotowuje wnioski niezbędne do uzyskania zgody Komisji etycznej i Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych
 • Dobrze zna język angielski
 • Doskonale porusza się w środowisku MS Office i zarządza własnym czasem
 • Lubi i potrafi pracować zespołowo i projektowo
 • Jest osobą bezkonfliktową
 • Szybko się uczy i jest otwarty na doświadczenia

Specjalista ds. Księgowości

 • Kontroluje pod względem formalno-rachunkowym wypływające dokumenty
 • Rozlicza zaliczki i delegacje
 • Ewidencjonuje dokumenty w systemie
 • Analizuje rozrachunki, uzgadnia konta kalkulacyjne
 • Przygotowuje raporty w oparciu o dane księgowe
 • Prowadzi ewidencję środków trwałych
 • Zamyka okresy rozliczeniowe
 • Pomaga w przygotowaniu rocznych sprawozdań
 • Pomaga w bieżących zadaniach działu
 • Odpowiada za kalkulacje podatkowe VAT i CIT
 • Przygotowuje raporty na potrzeby GUS i NBP
 • Dostarcz wysokiej jakości dane klientom wewnętrznym i zewnętrznym
 • Dzięki skrupulatności oraz przywiązywaniu uwagi do detali zapewnia wysoką jakość

Asystent w Dziale Marketingu

 • Współpracuje z Kierownikami Produktu przy tworzeniu materiałów promocyjnych i innych aktywnościach promocyjnych
 • Zapewnia sprawną komunikację między pracownikami w terenie i pracownikami Działu Marketingu
 • Współpracuje ze wszystkimi działami firmy
 • Przygotowuje raporty, zestawienia
 • Pomaga w przygotowaniu materiałów na konferencje
 • Jest to osoba dobrze zorganizowana
 • Potrafi pracować pod presją czasu
 • Lubi pracę zespołową

Specjalista ds. Komunikacji

 • Sprawnie porusza się w social media i w Internecie
 • Ma lekkość pisania i redagowania tekstów popularnonaukowych
 • Bez trudu wyszukuje w internecie najciekawsze nowinki medyczne
 • Opiekuje się firmowymi profilami w mediach społecznościowych
 • Odpowiada za komunikację z klientami w Internecie
 • Jest samodzielny, doskonale zarządza swoim czasem, potrafi i nie boi się podejmować decyzji

Specjalista ds. Produktów Medycznych

 • Promuje produkty w środowisku medycznym
 • Pracuje z produktami wyróżniającymi się najwyższą jakością
 • Posiada doskonałą wiedzę merytoryczną
 • Pracuje w oparciu o wyniki badań i doniesienia naukowe
 • Buduje długofalowe biznesowe relacje z lekarzami i farmaceutami
 • Zwiększa dostępność produktów dla polskich pacjentów
 • Otrzymuje pełne wsparcie merytoryczne i liczne szkolenia
 • Pracuje używając nowoczesnych narzędzi pracy
 • Jest ambitny i zmotywowany
 • Lubi pracę w ruchu i brak rutyny
 • Lubi poznawać nowych ludzi i nie boi się wyzwań z tym związanych

Servier Polska korzysta z plików cookie. Zablokuj cookies lub po prostu kontynuuj.