Rozwój

Ikona Rozwój

Szkolenia dla nowozatrudnionych Pracowników

Każda nowozatrudniona osoba przechodzi szkolenie wstępne na stanowisku.

Każdy Specjalista ds. Produktów Medycznych rozpoczyna pracę od kilkutygodniowego, wysokiej klasy szkolenia początkowego.

Jakie są cele szkolenia początkowego?

1. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne w promocji leków za które jest się odpowiedzialnym.

Aby zostać Specjalistą ds. Produktów Medycznych nie wystarczy znać sam produkt.

Równie ważna jest znajomość tła medycznego i konkurencji bo to daje podstawy bycia partnerem w rozmowie z lekarzem. Dlatego na poznanie każdego produktu i jego otoczenia poświęcamy kilka dni i kończymy je sprawdzeniem wiedzy. Równolegle rozwijamy umiejętności komunikacyjne i sprawne prowadzenie rozmowy z lekarzem.

To właśnie rozmowa z lekarzem na temat danego produktu jest obok sprawdzonej wiedzy formalnym zakończeniem szkolenia z każdego produktu.

2. Zapewnienie przygotowania pod względem organizacyjno-logistycznym

Aby zostać Specjalistą ds. Produktów Medycznych nie wystarczy potrafić skutecznie promować produkty.

Ważne jest poznanie prawa farmaceutycznego, zasad ochrony danych osobowych czy reguł związanych z bezpieczeństwem farmakoterapii. Istotne jest poznanie zasad wewnątrzfirmowych dotyczących wydatków, samochodów służbowych.

Specjalista ds. Produktów Medycznych powinien umieć korzystać ze wsparcia jakie dają mu programy raportujące i wyniki sprzedaży.

Ważna jest także umiejętność pracy w aptekach zarówno otwartych jak i zamkniętych.

Po 6 miesiącach spotykamy się ponownie na tzw. follow-up szkolenia początkowego.

Dofinansowanie szkoleń dla Pracowników

Rozumiemy potrzebę doskonalenia dlatego wspieramy rozwój Pracowników i umożliwiamy podnoszenie kwalifikacji.

Dofinansowujemy studia podyplomowe, szkolenia i kursy zawodowe oraz szkolenia językowe.

Dofinansowanie obejmuje również zakup książek oraz zakup lub prenumeratę czasopism naukowych.

Rozwój poprzez wspólne działanie

Rozwój poprzez wspólne działanie jest jedną z naszych wartości.

Rozwój rozumiemy również jako dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń wewnątrz organizacji. Praca zespołowa, uczenie się od innych Pracowników, coaching, to wszystko narzędzia, które pomagają nam rozwijać obecne i zdobywać nowe kompetencje.

Każdego roku organizujemy cykle spotkań z inspirującymi mówcami, szkoleniowcami, pasjonatami z rożnych dziedzin życia. Zwiększamy naszą samoświadomość w różnych obszarach, np. bezpieczeństwo w sieci czy ekologia.

Servier Polska korzysta z plików cookie. Zablokuj cookies lub po prostu kontynuuj.