Akademia Servier

Akademia Servier

Akademia Servier

Akademia Servier powstała w 2005 roku i jest projektem dedykowanym studentom oraz absolwentom poszukującym... doświadczenia zawodowego, a także wiedzy dotyczącej funkcjonowania firm farmaceutycznych - od badań nad lekami przez ich wytwarzanie po promocję. W ramach Akademii oferujemy praktyki, prowadzimy również wykłady dla studentów.

Akademia Servier jest skierowana do studentów i absolwentów następujących kierunków:

Medycyna Farmacja Weterynaria Biologia
Biotechnologia  Analityka medyczna Chemia
Fizjoterapia Pielęgniarstwo Dietetyka
Wychowanie fizyczne  Zdrowie Publiczne 
Ochrona środowiska Położnictwo

W ramach Akademii Servier realizujemy dwa programy:

  • Wykłady i Warsztaty
  • Staże i Praktyki

Wykłady i Warsztaty prowadzone w ramach Akademii Servier stanowią uzupełnienie wiedzy uzyskanej podczas studiów
i pomogają rozwijać kompetencje zawodowe studentów. Spotkania realizujemy we współpracy z uczelniami
i organizacjami studentów, a udział w nich jest bezpłatny. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników Servier
i obejmują tak zróżnicowane tematy jak:

● Evidence Based Medicine ● monitorowanie i prowadzanie badań klinicznych ● rozwój leku badanego (od cząsteczki do wprowadzenia na rynek) ● e-marketing ● produkcja farmaceutyczna

Jednocześnie mamy świadomość, że potrzeby studentów są bardzo zróżnicowane i stale ewoluują. Pozostajemy zatem otwarci na nowe zagadnienia i tematy wykładów.

Akademia Servier to także Staże i Praktyki, które odbywają się
w okresie wakacyjnym i trwają od 1 miesiąca do 3 miesięcy.
W ramach stażu każdy z uczestników zdobywa doświadczenie
w różnych obszarach funkcjonowania firmy: od marketingu
i badań klinicznych po wytwarzanie leków. Pozwala to nabyć praktycznych umiejętności i pomóc w wyborze przyszłego kierunku rozwoju zawodowego.

Każdego roku na staż przyjmujemy kilkunastu studentów.

W trakcie stażu uczestnicy:

  • realizują określony projekt
  • zapoznają się z zasadami funkcjonowania innowacyjnej firmy  farmaceutycznej
  • rozwijają kompetencje zawodowe
  • uczestniczą w licznych szkoleniach
  • zwiedzają nasz zakład produkcyjny Anpharm
  • mogą poznać tajniki pracy na stanowisku Specjalisty ds. Produktów Medycznych spędzając dzień lub dwa w terenie

Doświadczenie można zdobyć w następujących działach naszej firmy:

Międzynarodowy Ośrodek Badań Klinicznych
Dział Marketingu Dział Sprzedaży Dział Komunikacji
Dział Medyczny ● Zakład Produkcyjny Servier w Polsce - Anpharm

na jednym z wybranych stanowisk:
Clinical Research Trainee Marketing Trainee
e-Marketing Trainee  Sales Support Trainee
Health Communication Trainee

W ramach kolejnej edycji Akademii, staże oraz wykłady odbędą się w formie dostosowanej do bieżącej sytuacji epidemicznej, tak by zagwarantować bezpieczeństwo każdego z uczestników.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Akademii lub jeśli chcesz aby Twoja uczelnia lub organizacja studencka włączyła się w jej prace, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@servier.pl.


I ETAP
MARZEC-KWIECIEŃ
Przygotowanie projektu

II ETAP
CZERWIEC
Rozmowa rekrutacyjna

FINAŁ
LIPIEC-WRZESIEŃ
Staż w Servier Polska

Rekrutacja do programu stażowego Akademia Servier jest 2-etapowa:

Etap 1 - Projekt: przygotowanie pracy będącej odpowiedzią na jedno z zagadnień dotyczących tematyki związanej z działalnością Servier Polska; w ramach projektu zależy nam na tym by lepiej poznać sposób myślenia potencjalnych stażystów, ich podejście do niestandardowych zadań i kreatywność; ten etap może być realizowany w zespołach 2-3 osobowych.

TEMAT 1            Przekonać nieprzekonanych

Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że przeciętnie co drugi chory nie przestrzega prawidłowo zaleceń terapeutycznych. W Polsce odsetek ten jest jeszcze wyższy i w przypadku niektórych chorób sięga ponad 70%. Szacuje się, że około połowa chorych nie przyjmuje regularnie lub wcale nie bierze swoich leków. Jak można odpowiedzieć na to wyzwanie? Co w tym temacie mogłoby zrobić firma Servier Polska?

TEMAT 2            Dotrzeć do pacjenta

Jedną z aktywności edukacyjnych realizowanych przez Servier Polska jest kampania „Wyłącz Raka”, dedykowana wczesnej diagnostyce nowotworów układu pokarmowego. W jej ramach skupiamy się na promocji wykonywania badania kolonoskowego, która nie jest w Polsce wykonywana wystarczająco często a jednocześnie jest skuteczną metodą zapobiegania rozwojowi raka. Biorąc pod uwagę pandemię oraz grupę odbiorców kampanii, zaproponuj własny pomysł na jej rozwój i kolejne działania. Przedstaw swoją analizę problemu i wyzwania w dotarciu do odbiorców, zdefiniuj do kogo powinna adresowana być kampania i dlaczego, zaproponuje dedykowane narzędzia.

TEMAT 3            Zadbajmy o serce

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest niska świadomość społeczna na temat chorób serca, wczesnej diagnostyki i profilaktyki. Servier Polska od 2003 roku stara się zmienić ten stan rzeczy, współpracując ze środowiskiem medycznym oraz prowadząc intensywne działania edukacyjne. Dotychczas większość aktywności realizowana była w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, jednak z uwagi na sytuację epidemiczną w tym roku nie jest to możliwe. W jaki sposób możemy zatem dotrzeć do pacjentów online? Do kogo powinniśmy mówić, co powinniśmy mówić i w jaki sposób? Zaproponuj kolejna edycję kampanii uwzględniając różne grupy docelowe, różne treści i formy dotarcia.

TEMAT 4            E-zdrowie…pacjent w EpiCentrum

Definicja e – zdrowia ogłoszona przez Komisję Europejską brzmi:” e – zdrowie to zastosowanie narzędzi i usług technologii informacyjnych i komunikacyjnych w opiece zdrowotnej”. Koncentrują się w tym temacie rozwiązania, których celem jest wspomaganie działań ochrony zdrowia, czyli profilaktyka, diagnoza, leczenie, edukacja, monitorowanie stanu zdrowia, wsparcie oraz motywowanie do prowadzenia zdrowego stylu życia. Zaproponuj projekt typu: aplikacja mobilna, serwis internetowy, kampania w social media, program komputerowy wykorzystujący wirtualną/rozszerzona rzeczywistość w obszarze e-zdrowie.

TEMAT 5            INFODEMIA W EPOCE PANDEMII

Infodemia, czyli wirusowe rozprzestrzenianie się nieprawdziwych, różnego rodzaju informacji obejmujących plotki, pogłoski, informacje niewiarygodne, informacje pochodzące z niewiarygodnych, często celebryckich źródeł, ale też ruchy antyszczepionkowe, czy korona sceptycy. Opanowują, szybko się rozprzestrzeniając media na całym świecie, docierając do szerokiego grona odbiorców, powodując groźne zjawiska społeczne, jak panika, strach, brak zaufania do oficjalnych zaleceń, kwestionowania autorytetów. Mogą prowadzić do szkód zdrowotnych przy stosowaniu niepotwierdzonych środków profilaktycznych czy terapeutycznych. Zaproponuj kampanię społeczną mającą na celu pokazanie szkodliwości zjawiska, wskazującą sposoby weryfikowania informacji i chronienia się przed fake news’ami.

Etap 2 - Rozmowa: spotkanie z przedstawicielami Servier w celu omówienia przygotowanego projektu oraz lepszego poznania kandydatów.

Każda osoba, niezależnie od ostatecznej decyzji, otrzymuje od nas informację zwrotną.

Wybrane osoby odbywają staż w biurze Servier Polska lub w Zakładzie Produkcyjnym Servier Polska - Anpharm. Staż jest płatny.

Śledź nas na Facebooku, żeby nie przegapić terminu rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem. Do udziału w konkursie stażowym konieczne jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i odesłanie go na adres akademia.servier@servier.com.

Opinie naszych stażystów

Daria

Clinical Research Trainee
Podczas miesięcznego stażu w ramach Akademii Servier miałam możliwość współpracować z Międzynarodowym Ośrodkiem Badań Klinicznych. Staż przeprowadzony był w oparciu o system szkoleń umożliwiający zapoznanie się z obowiązkami osób pracujących w Międzynarodowym Ośrodku Badań Klinicznych, Dziale Pharmacovigilance, ale również w pozostałych działach firmy, takich jak Marketing, Sprzedaż i Dział Informacji Medycznej. Szkolenia te dały mi fantastyczną możliwość poszerzenia wiedzy odnośnie funkcjonowania firmy farmaceutycznej, jak również rozwoju osobistego. Podczas stażu mogłam zapoznać się z dokumentacją badań klinicznych, będąc włączana w codzienne obowiązki pracowników działu oraz zapoznać się z pracą na stanowisku CRA, CTA, Quality Assurance Manager, Medical Reviewer oraz Clinical Operations Department Manager. Podczas wykonywania codziennych zadań mogłam zapoznać się z Prawem Farmaceutycznym, zasadami prowadzenia Badań Klinicznych w Populacji Pediatrycznej oraz zasadami monitorowania bezpieczeństwa leków. Współpracowałam również z działem Onkologii, co umożliwiło mi poszerzenie wiedzy odnośnie nowotworów trzustki, jak również mogłam spędzić dzień z Przedstawicielem Medycznym, zapoznając się z produktami firmy. Każdy dzień był dla mnie wyzwaniem i możliwością zdobycia cennego doświadczenia. Panująca w firmie przyjazna atmosfera oraz otwartość i zaangażowanie ze strony pracowników firmy, sprawiały, że swoje obowiązki wykonywałam z dużą przyjemnością. Staż w Servier to fantastyczna przygoda, którą polecam każdemu, kto chciałby zapoznać się z pracą w firmie farmaceutycznej oraz rozwinąć swoje umiejętności.

Krzysztof

e-Marketing Trainee
Staż w Servier przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Dział e-Marketingu prowadzony przez Marcina, od początku zaskakiwał. Wyjazdy na plany zdjęciowe, spotkania z kontrahentami, prowadzenie profili społecznościowych, a także product management to bardzo ważna część pracy, która trwała 2 pełne miesiące! Razem z Michałem, współpracowaliśmy i tworzyliśmy niesamowite, kreatywne projekty. Nie zapominając o podstawach – prace analityczne pozwoliły zapoznać się z kierunkiem działania. Od samego początku zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę. W połączeniu z chęcią nauczania oraz gruntowną wiedzą Marcina bardzo szybko i z wielkim entuzjazmem opanowywałem działanie świata e-Marketingu. Szkolenia z różnych aspektów związanych z działaniem firmy, zapoznanie z pracą fabryki Anpharm podczas wycieczki, czy dzień pracy spędzony z przedstawicielem medycznym to niektóre z przygód, pozwalających na poszerzenie swoich horyzontów. Podczas wspólnych posiłków ze stażystami rozmawiałem nie tylko o doświadczeniach związanych z naszymi działami, ale przede wszystkim poznałem niesamowitych ludzi! Akademia Servier zwieńczona została prezentacją z efektów pracy przed Product Managerami. Dzięki temu doświadczeniu miałem poczucie udziału w rozwoju firmy, a także korzystałem z możliwości doskonalenia własnych umiejętności!

Anita

Sales Support Trainee
Swój miesięczny staż w ramach Akademii Servier odbyłam w Dziale Sprzedaży. Miałam przyjemność uczestniczyć w wielu bardzo wartościowych szkoleniach, które poszerzyły moją wiedzę na temat funkcjonowania firmy farmaceutycznej. Dzięki zadaniom z różnych działów, które otrzymałam do wykonania, dowiedziałam się jakich umiejętności wymagają poszczególne stanowiska w firmie. Kilka dni spędzonych w towarzystwie Specjalistów do spraw produktów leczniczych były doskonałym doświadczeniem i nauczyły mnie radzić sobie w przeróżnych sytuacjach. Przemili współpracownicy oraz przyjemna atmosfera w firmie zachęcały do działania. Staż w firmie Servier pozwolił mi zrozumieć co chciałabym robić po ukończeniu studiów farmaceutycznych oraz zmotywował mnie do dalszego samorozwoju. Serdecznie polecam Akademię Servier wszystkim osobom, które chciałyby poznać możliwości jakie oferuje firma farmaceutyczna. Miesiąc spędzony w firmie ukaże Wam cały szereg perspektyw, które stoją przed Wami otworem.

Ewelina

Health Communication Trainee
Miesięczny staż w Servier Polska wspominam bardzo dobrze. Największą zaleta stażu była możliwość samodzielnej pracy i zaufanie, jakim mnie obdarzono. Zarówno mnie, jak i innym uczestnikom Akademii Servier, przydzielono bardzo odpowiedzialne zadania, traktując nas tym samym jak pełnoprawnych pracowników, co zdecydowanie zaprzecza stereotypowemu, negatywnemu pojęciu słowa „staż”. Ważną korzyścią ze stażu była możliwość poznania innych działów firmy, nie tylko przez szkolenia prowadzone przez pracowników, ale także indywidualna rozmowę ze specjalistami ze szczególnie nas interesujących dziedzin. Nie sposób pominąć atmosfery pracy w Servier. Otwartość i swoboda panująca w firmie w kontaktach między pracownikami pozwalają zapomnieć o stresie i szybko wdrożyć się w pracę. Chciałam podziękować szczególnie Ewie Cieplałowicz, która niestrudzenie odpowiadała na moje pytania i zaufała mi, powierzając niesamowicie ciekawe i kreatywne projekty. Akademia Servier była dla nie przede wszystkim możliwością rozwoju moich kompetencji w branży farmaceutycznej i samodzielnego zweryfikowania opinii krążących na jej temat.

Magdalena

Marketing Trainee
Staż w dziale Marketingu był dla mnie niesamowitym doświadczeniem pełnym wyzwań i ciekawych projektów. Podczas ich realizacji mogłam rozwijać swoje umiejętności i poznawać ludzi, którzy chętnie dzielili się ze mną swoją wiedzą. Bardzo podobała mi się różnorodność zadań i to, że podczas ich realizacji byłam obdarzana dużym zaufaniem.

Michał

e-Marketing Trainee
Miałem wielką przyjemność odbyć dwu miesięczny staż w dziale e-Marketingu. Jeżeli miałbym go opisać jednym słowem, to powiedziałbym: Warto! Podczas mojego stażu od razu zostałem włączony do pracy, a tej było naprawdę sporo. Zakres projektów, którymi się zajmowałem był bardzo zróżnicowany: od analizy danych marketingowych, przez projektowanie kampanii, po… pracę na planie zdjęciowym przy Terapii 2.0! Podczas stażu miałem przyjemność współpracować z Marcinem (opiekunem stażu) oraz Krzysztofem. Marcin z chęcią dzielił się z nami swoją wiedzą i radami. W razie wątpliwości chętnie pomagał, przez co zawsze wiedziałem co mam zrobić oraz co jest ode mnie oczekiwane. Na koniec stażu, efekty naszej pracy zaprezentowaliśmy przed Product Managerami. Było to stresujące zadanie, ale równocześnie dające wiele satysfakcji. Czas jaki spędziłem w Servier był niezwykle cenny — pozwolił mi się sprawdzić w nowej roli, poprawić niedociągnięcia oraz rozwinąć moje umiejętności. Po stażu w Servier otwarły się przede mną nowe, możliwe ścieżki kariery, które wcześniej wydawały mi się nieosiągalne.

Aleksandra

Oncology Trainee
Staż w ramach Akademii Servier odbyłam w Dziale Onkologii. Był to dla mnie niezwykle rozwijający czas, który wypełniony był nie tylko realizacją powierzonych mi zadań, ale również bardzo ciekawymi szkoleniami. Pozwoliły mi one na zapoznanie się z tajnikami Polskiego rynku farmaceutycznego. Realizacja powierzonych mi projektów dała możliwość zapoznania się z całym wachlarzem aktywności Działu Onkologii, od działalności marketingowej po tworzenie prezentacji medycznych. Uświadomiło mi to jak ważna i odpowiedzialna jest to praca. Dodatkowo przyjazna atmosfera panująca w biurze oraz życzliwość pracowników sprawiła, iż czas tu spędzony był prawdziwą przyjemnością. Aplikacja do Akademii Servier była zdecydowanie dobrym pomysłem, a wiedza i umiejętności zdobyte podczas odbywania stażu na pewno zaowocują w przyszłej pracy zawodowej.

Bartosz

Marketing Trainee
W czasie stażu wziąłem udział w ciekawych projektach. Odbyłem wycieczkę do przedsiębiorstwa farmaceutycznego Anpharm oraz wziąłem udział w licznych szkoleniach zaznajamiających mnie z funkcjonowaniem firmy. We wrześniu wziąłem udział w Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbywającym się w Krakowie. Uczestniczyłem również w szkoleniach przygotowanych przez dział CIRT dotyczących funkcjonowania PV oraz Medical Reviewera. Dziękuję za świetną atmosferę pracy. Staż oceniam wzorowo.

O wydarzeniach Akademii Servier informujemy
na bieżąco na naszym .

Servier Polska korzysta z plików cookie. Zablokuj cookies lub po prostu kontynuuj.